Quantcast
Trauksmes celšana | VSIA LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS

Trauksmes celšana

Trauksmes celšanas likums

 • spēkā no 01.05.2019.

Trauksmes cēlējs

 • ikviena fiziska persona, kas veicot darba pienākumus, vai, dibinot tiesiskās attiecības, sniedz informāciju par iespējamo pārkāpumu un informāciju uzskata par patiesu

Pārkāpumi IR

 • amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa izmantošana
 • korupcija, krāpšana
 • finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana
 • izvairīšanās no nodokļu samaksas
 • sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības apdraudējums
 • drošības apdraudējums
 • konkurences, cilvēktiesību pārkāpums
 • pārkāpumi publisko iepirkumu, finanšu jomā
 • ētikas normu pārkāpumi

Trauksmes celšana NAV

 • apzināti nepatiesas ziņas
 • valsts noslēpumu saturoša informācija
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskaršanu

Trauksmes cēlēja ziņojuma adresāts

 • valdes loceklis
 • trauksmes cēlēja kontaktpersona

Iesniegšanas kārtība

 • klātienē - trauksmes cēlēja kontaktpersonai
 • pastā uz adresi: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401 ar norādi “ TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS”
 • elektroniski uz e-pastu: trauksme@lso.lv

Trauksmes cēlēja ziņojums

 • ziņojums ir iesniegts uz aizpildītas veidlapas
 • ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms
 • uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS”
 • trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija

Trauksmes cēlēja (radinieku) aizsardzība

 • identitātes – nedrīkst izpaust trauksmes cēlēja personību 
 • personas datu PSEIDONIMIZĀCIJA
 • nedrīkst radīt nelabvēlīgas sekas

Trauksmes cēlēja kontaktpersona LSO

Diāna Grīnberga
Jurists / Personāla vadītāja
tel. +371 63425260, GSM +371 29866925

Noderīga informācija

www.trauksmescelejs.lv

Jūnijs
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30