Quantcast
Iepirkumi | VSIA LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS

Iepirkumi

Informācija par “VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” publiskajiem iepirkumiem (sākot ar 2020. gadu) ir publicēta un apskatāma Elektronisko Iepirkumu Sistēmas (EIS) mājaslapas LSO sadaļā.

_____________________________________________________________________________________________

Iepirkums “VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” darbinieku veselības apdrošināšana”  nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2022/01. 

Rezultāts:  Iepirkuma komisijas lēmums.

Iepirkuma līgums.

_____________________________________________________________________________________________

Iepirkums “Mūzikas instrumentu piegāde”  nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2021/02. 

Rezultāts:  Iepirkuma komisijas lēmums.

Iepirkuma līgums.

_____________________________________________________________________________________________

Konkurss “VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris” darbinieku veselības apdrošināšana”  nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2021/01. 

Rezultāts:  Iepirkuma komisijas lēmums.

Iepirkuma līgums.

_____________________________________________________________________________________________

Konkurss “Flautu piegāde Liepājas simfoniskajam orķestrim”  nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2020/03. 

Rezultāts:  Iepirkuma komisijas lēmums.

Iepirkuma līgums.

_____________________________________________________________________________________________

Konkurss “Transporta pakalpojumi Liepājas simfoniskajam orķestrim”  nolikums; pielikumi

Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2020/01. 

Rezultāts:  Iepirkuma komisijas lēmums.

Iepirkuma līgums.

_____________________________________________________________________________________________

Konkurss “Auto noma Liepājas simfoniskajam orķestrim”  cenu aptauja

Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2019/04.

Rezultāts: Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “A.P.Auto”, reģ.nr.42103021511 ar iepirkuma kopējo līgumcenu ne vairāk kā EUR 9999.99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi), bez pievienotas vērtības nodokļa.

Iepirkuma līgums.

__________________________________________________________________________________________

Konkurss “Viesnīcu pakalpojums Liepājas simfoniskā orķestra vajadzībām”  nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2019/03.

Rezultāts: Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības Liepājā: SIA „Leipold”, reģ.nr.50103456101, SIA „Hotel Amrita”, reģ.nr.52103015131 un SIA „Promenade Hotel”, reģ.nr.42103050050 ar iepirkuma kopējo līgumcenu ne vairāk kā EUR 41999.99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi), bez pievienotas vērtības nodokļa vai uz 24 mēnešiem un Rīgā: SIA “Wisher Enterprise LV”, reģ.nr. 50103545611 ar iepirkuma kopējo līgumcenu ne vairāk kā EUR 41999.99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi), bez pievienotas vērtības nodokļa vai uz 24 mēnešiem.

Iepirkuma līgums / Liepāja un līgums / Rīga.

_______________________________________________________________________________________

Konkurss “Stīgu iegāde Liepājas simfoniskā orķestra vajadzībām”  cenu aptauja

Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2019/02.

Rezultāts:  Iepirkuma komisijas lēmums.

Iepirkuma līgums.

__________________________________________________________________________________________

Konkurss “Mežraga iegāde Liepājas simfoniskā orķestra vajadzībām”  tehniskā specifikācija

Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2019/01.

Rezultāts:  Iepirkuma komisijas lēmums.

Iepirkuma līgums.

__________________________________________________________________________________________

Konkurss “Vijoles piegāde Liepājas simfoniskajam orķestrim”  nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2018/02. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018.gada 3.decembris 12:00

Rezultāts:  Iepirkuma komisijas lēmums.

Iepirkuma līgums.

_____________________________________________________________________________________________

Konkurss „Viesnīcu pakalpojumi Liepājas pilsētas teritorijā”  nolikums, pielikumi

Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2017/02. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2017.gada 17.februāris 14:00.

Rezultāts: Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „AN Projekts”, reģ.nr.50103456101, SIA „Hotel Amrita”, reģ.nr.52103015131 un SIA „Promenade Hotel”, reģ.nr.42103050050 ar iepirkuma kopējo līgumcenu ne vairāk kā EUR 41999.99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi), bez pievienotas vērtības nodokļa. Iepirkuma komisijas lēmums.

Iepirkuma līgums.

_____________________________________________________________________________________________________

Konkurss „Viesnīcu pakalpojumi Liepājas pilsētas teritorijā” nolikums, pielikumi.


Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2017/01. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2017.gada 13.februāris 14:00.

Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma „Viesnīcas pakalpojumi Liepājas pilsētas teritorijā” (identifikācijas numurs LSO 2017/01) nolikumu, izskatījusi tos un sniedz atbildi uz tiem.
Jautājums nr.1
Pielikumā Nr. 5 “Finanšu piedāvājums” ir jāuzrāda cenas istabu kategorijām un nav piedāvāts atsevišķi izdalīt sezonas un nesezonas cenas. Ņemot vērā viesnīcu darbības un cenu politikas sezonalitāti, viesnīcas parasti definē “Sezonas cenu”, kas ir spēkā no 01.maija līdz 30.septembrim un “Nesezonas cenu”, kas parasti ir spēkā no 01.janvāra līdz 30.aprīlim un no 01.oktobra līdz 31.decembrim (datumi viesnīcām var mainīties atkarībā no viesnīcas politikas). Ņemot vērā, ka viesnīcas nesezonā parasti piedāvā samazinātas cenas, kas ir finansiāli izdevīgi Pasūtītājam, vai ir pieļaujami labojumi “Finanšu piedāvājums” veidlapā, papildinot piedāvājuma ailes un izdalot sezonas un nesezonas cenas un norādot datumus kādos katra no cenām ir spēkā? Vai šādi papildinājumi nekonfliktēs ar Nolikuma 6.6.punktu, kas nosaka, ka “piedāvājuma tekstam jābūt … bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām”?
Jautājums nr.2
Pielikumā Nr. 5 “Finanšu piedāvājums” otrai daļai ir jāuzrāda cenas Biznesa klases vienvietīgai un Biznesa klases divvietīgai istabai. Ņemot vērā, ka pretendentam ir pieejamas vairākas Biznesa klases istabu kategorijas (Superior, Junior Suite, Suite, Apartment Suite un Penthouse Suite) un komforta līmenis un cenas katrai kategorijai ir atšķirīgas, vai ir pieļaujami labojumi “Finanšu piedāvājums” veidlapā, papildinot piedāvājuma ailes un uzrādot vairākas Biznesa klases vienvietīgās un divvietīgās istabu kategorijas? Vai šādi papildinājumi nekonfliktēs ar Nolikuma 6.6.punktu, kas nosaka, ka “piedāvājuma tekstam jābūt … bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām”?

Atbilde: Izskatot ieinteresētā piegādātāja jautājumus, komisija konstatē nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentācijā. Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.2 pants neparedz tiesības veikt grozījumus 8.2 panta kārtībā izsludinātajā kārtībā izsludinātajā iepirkuma procedūras dokumentācijā, Komisija, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.2 panta 11.daļu nolemj pārtraukt iepirkumu „Viesnīcu pakalpojumi Liepājas pilsētas teritorijā”, identifikācijas numurs LSO 2017/01.

___________________________________________________________________________________________________

Konkurss "Fagota piegāde Liepājas simfoniskajam orķestrim 2016/06" nolikums

Rezultāts: Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 15.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst visām iepirkuma prasībām, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ir atzinusi SIA „ES projekti” piedāvājumu, par kopējo summu 21885.00 EUR (divdesmit vies tūkstotis astoņi simti astoņdesmit pieci euro nulle centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

Iepirkuma komisijas lēmums no 05.01.2017. dokuments lejupielādei

Iepirkuma līgums

____________________________________________________________________________________________________

Konkurss "Kora pakalpojumi 2016. gada 23. decembra koncertā "Ziemassvētku oratorija""
Iepirkumu komisijas lēmums no 13.12.2016. dokuments lejupielādei
Sadarbības līgums dokuments lejupielādei

____________________________________________________________________________________________________

Konkurss "Fagota piegāde Liepājas simfoniskajam orķestrim 2016/05" nolikums
REZULTĀTS: Iepirkums noslēdzies bez rezultāta. Nav saņemts neviens piedāvājums.

____________________________________________________________________________________________________

Konkurss "Vīriešu smokingu piegāde Liepājas simfoniskajam orķestrim 2016/04" nolikums

Precizējums: Krekla apkakle – tauriņam piemērota 

REZULTĀTS: Iepirkumu komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.3.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, izvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu - SIA „NAMA” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 8986.40 (bez PVN).

Iepirkuma līgums.

_____________________________________________________________________________________________

Konkurss "Lidojumu nodrošināšanas pakalpojumi Liepājas simfoniskā orķestra vajadzībām 2016/01" nolikums
REZULTĀTS: Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 14.6.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu - Estravel Latvia – AS Estravel filiāle Latvijā iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 5 381.27 (bez PVN).

Iepirkumu komisijas sēdes protokols.

Iepirkuma līgums. Vienošanās pie līguma. 

- Vai finanšu piedāvājumā norādītās cenas būs jāgarantē visā līguma darbības laikā?

Nē, taču Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pamatojumu cenu kāpumam, ja tas ir nesamērīgi liels. Finanšu piedāvājumā jānorāda cenas, kas ir spēkā lidojumiem uz 2016.gada 20.februāra plkst. 12.00. Nepieciešamības gadījumā pretendentam ir jāspēj pamatot cenu lidojumam attiecīgajā dienā.

- Vai cenas ir tikai konkursa uzvarētāja izvērtēšanai un līguma darbības laikā rezervācijas tiks veiktas par attiecīgi Pasūtītāja pieprasījuma brīdī spēkā esošajām cenām?
Jā, taču Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pamatojumu cenu kāpumam, ja tas ir nesamērīgi liels.

_______________________________________________________________________________________________________

Konkurss "Biroja mēbeļu piegāde Liepājas simfoniskajam orķestrim 2015/11" nolikums, specifikācija
REZULTĀTS: Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikumam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst:
1.iepirkuma daļā SIA “OFFICE SOLUTIONS” (48503020431) par kopējo līgumcenu EUR 17998.76, neskaitot PVN; Iepirkuma līgums.
2.iepirkuma daļā AS “AJ Produkti” (40003461161) par kopējo līgumcenu EUR 5961.49, neskaitot PVN. Iepirkuma līgums.
3. iepirkuma daļā SIA “Lazurīts S” (40103480667) par kopējo līgumcenu EUR 7 884.00, neskaitot PVN. Iepirkuma līgums.

Konkurss "Mežraga piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/10" nolikums / pdf
REZULTĀTS: Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 14.6.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst SIA „ES projekti” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 6550.00 (bez PVN).

Iepirkuma līgums.

___________________________________________________________________________________________

Konkurss "Trompešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/09" nolikums / pdf
REZULTĀTS: Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 14.6.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst SIA „ES projekti” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 18325.00 (bez PVN).

Iepirkuma līgums.

___________________________________________________________________________________________

Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/08" nolikums / pdf
REZULTĀTS:
 Iepirkuma komisija, atbilstoši iepirkuma nolikuma 14.6.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu - SIA „A.P. Auto” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 13 199,98 (bez PVN).

Iepirkuma līgums.

_____________________________________________________________________________________________

Konkurss "Tubas piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/06" nolikums / pdf
REZULTĀTS: Ievērojot to, ka tikai viens pretendents atbilst visām nolikuma prasībām, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana salīdzinot ar citiem piedāvājumiem, nav iespējama. Tāpēc vienīgais atbilstošais pretendents iegūst maksimālo punktu skaitu iepirkuma nolikuma 14.6.1.punktā paredzētajos saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijos. Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 14.6.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst SIA „RDL” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 7549,59 (bez PVN).

Iepirkuma līgums. 

_____________________________________________________________________________________________

Konkurss "Basklarnetes un pikolo klarnetes piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/05" nolikums / pdf
REZULTĀTS: Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 14.6.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst SIA „ES projekti” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 10 132.23 (bez PVN).

Iepirkuma līgums.

_____________________________________________________________________________________________

Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/04" nolikums / pdf
Iepirkums pārtraukts. / Visi iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

PAPILDU INFORMĀCIJA UN SKAIDROJUMI
par iepirkuma „Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas simfoniskajam orķestrim”, (id. Nr. LSO 2015/04) nolikumu

Iepirkumu komisija ir saņēmusi piegādātāju jautājumus par iepirkuma „Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas simfoniskajam orķestrim” (id. Nr. LSO 2015/04) nolikumu, izskatījusi tos un sniedz atbildi uz tiem.

Nr.

Jautājums

Atbilde

1.

Ja transporta līdzeklis ir turējumā, vai tas atbilst nolikuma prasībām?

Par atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām tiks atzīts, ja transporta līdzeklis uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi atrodas piegādātāja faktiskā valdījumā, proti, piegādātājs ir transporta līdzekļa īpašnieks vai nomnieks.   

2.

Piekabei ir jābūt turējumā / īpašumā uz iesniegšanas brīdi vai var tikt iegādāta pakalpojuma līguma slēgšanas brīdī?

Piekabei ir jāatrodas piegādātāja faktiskā valdījumā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, proti, piegādātājam ir jābūt piekabes īpašniekam vai nomniekam.

3.

Piedāvātajai maršruta cenai, piemēram, Liepāja – Rīga (2dienas), kāds ir plānotais pārbraucienu apjoms km? Vai piedāvājumā jāiekļauj tikai Liepāja – Rīga (centrs) km bez pārbraucieniem?

Lūdzam maršrutus aprēķināt līdz konkrētās pilsētas centram (Rīgas gadījumā – līdz Doma laukumam), un katra maršruta cenā iekļaut papildus 20 km (vidējās pārbrauciena) distances izmaksas.

4.

Pēc kādas aprēķina metodes (vai formulas) tiks noteikts kopējais zemākais cenas piedāvājums, ja ir trīs dažādas vienības un 10 maršrutu varianti?

Zemākās cenas piedāvājums tiks noteikts, sasummējot cenas (bez PVN) visiem transporta līdzekļiem visos maršrutos.

Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/03" nolikums / pdf
Lēmums par iepirkuma atzīšanu par spēkā neesošu 

_______________________________________________________________________________________________________

Konkurss "Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/02" nolikums / pdf
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

_______________________________________________________________________________________________________

Konkurss "Veselības apdrošināšanas iegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2013/01" nolikums / pdf
REZULTĀTS: 19.03.2013. Iepirkuma komisijas sēdē tika nolemts slēgt līgumu ar "BTA Insurance Company" SE nobeiguma protokols / pdf

Konkurss "Orķestra darba telpu apgaismojums 2012/07" nolikums / pdf

Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2012/06" nolikums / pdf

Konkurss "Trombonu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim" nolikums / pdf

Konkurss "Trompešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim" nolikums / pdf

Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2011/01" nolikums / pdf

Jūnijs
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30