Quantcast
Finanses | VSIA LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS

Finanses

VSIA "Liepājas Simfoniskais orķestris" finanšu rādītāji

2024. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
2024.gada 15.aprīļa KM lēmums par kapitālsabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu

2023. gada kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
2023. gadā veiktās iemaksas valsts budžetā
Par VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” 2023.gada apstiprināšanu
Pārskats par valsts kultūrkapitālsabiedrības saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumiem 2023
2023. gada PĀRSKATS un Neatkarīgu revidentu ziņojums
Nodokļu maksātāja reitinga rādītāji 2023
2023.gada Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2023
Atskaite par 2023.gada 9 mēnešos sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem un gada provizorisko izpildi
2023. gada 3. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
2023. gada 2. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
2023. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
11.04.2023. Kapitālsabiedrības valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci sakarā ar kapitālsabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2022 (stratēģijas izpilde)
Pārskats par valsts kultūrkapitālsabiedrības saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumiem 2022
2022.g. veiktās iemaksas valsts budžetā
2022. gada PĀRSKATS un Neatkarīgu revidentu ziņojums
2022.gada Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2022
Padziļinātās sadarbības programmas Bronzas līmeņa dalībnieks
Par VSIA ”Liepājas simfoniskais orķestris” 2021.gada darbības vērtējumu
2022. gada 3. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
2022.gada 9.mēnešos Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
2022. gada 2. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
2022. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
22.04.2022. Kapitālsabiedrības valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci sakarā ar kapitālsabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšanu 

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2021 (stratēģijas izpilde)
2021.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS BUDŽETĀ
Neatkarīgu revidentu ziņojums
2021. gada PĀRSKATS
2021. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS
2021.gada Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2021
2021. gada 3. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts
2021. gada 2. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
2021. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
22.04.2021. Kapitālsabiedrības valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci sakarā ar kapitālsabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

2020.gada PĀRSKATS un Neatkarīgu revidentu ziņojums
2020.gada Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
2020. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS
2020.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS BUDŽETĀ
2020. gada 3. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
24.08.2020.  Kapitālsabiedrības valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par ikgadējo valsts kapitālsabiedrības darbības rezultātu novērtēšanu.
2020. gada 2. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
2020. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
24.04.2020. Kapitālsabiedrības valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci sakarā ar kapitālsabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2020

2019.gada Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
2019.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS BUDŽETĀ
2019. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS
2019.gada PĀRSKATS un Neatkarīgu revidentu ziņojums
2019. gada DEVIŅU MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
2019. gada 1. PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
2019. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2019

2018.gada pārskats un revidentu ziņojums
2018.gada Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
2018.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS BUDŽETĀ
2018. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS
2018.gada NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par 1.janvāri – 30.septembri
2018.gada 1.PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
2018. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2018
Pateicība no Valsts ieņēmumu dienesta

2017. GADA PĀRSKATS  un Neatkarīgu revidentu ziņojums
Informācija par 2017. gadā veiktajiem nodokļu maksājumiem valsts budžetā 
2017. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS
2017. gada DEVIŅU MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
2017. gada 1. PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
2017. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2017

2016. GADA PĀRSKATS un Neatkarīgu revidentu ziņojums
Informācija par 2016. gadā veiktajiem nodokļu maksājumiem valsts budžetā 
2016. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS 
2016. gada DEVIŅU MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATS
2016. gada 1. PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS
2016. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2016

2015. gada GADA PĀRSKATS
Informācija par 2015.gadā veiktajiem nodokļu maksājumiem valsts budžetā

2015. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS 
2015. gada DEVIŅU MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATS
2015. gada 1. PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS
2015. gada DARBA SAMAKSAS NOLIKUMS

2014. gada VADĪBAS ZIŅOJUMS 
2014. gada GADA PĀRSKATS (saīsinātais)
2014. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS
2014. gada FINANSĒJUMA SADALĪJUMS
2014. gada LSO struktūra
Informācija par 2014. gadā veiktajiem nodokļu maksājumiem

2013. gada VADĪBAS ZIŅOJUMS
2013. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS

2012. gada VADĪBAS ZIŅOJUMS
2012. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS

2011. gada VADĪBAS ZIŅOJUMS
2011. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS

2010. gada VADĪBAS ZIŅOJUMS
2010. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS