Mūziķi

PIRMĀS VIJOLES
Līga Baltābola / orķestra koncertmeistare
Jānis Baltābols / I koncertmeistars
Gunārs Mūrnieks / II koncertmeistars
Baiba Lasmane / grupas koncertmeistara vietniece
Linda Lapa
Rasa Pole
Ērika Hrustaļova
Madara Drulle
Zane Baltābola
Līva Tomiņa
Ilva Bāliņa
Agnese Eisaka
Nikola Valaine

OTRĀS VIJOLES
Ginta Alžāne / grupas I koncertmeistare
Maija Apenīte / grupas II koncertmeistare
Iveta Dejus

Agrita Hrustaļova
Dace Bukša
Diāna Reimane
Helēna Eglīte
Katrīna Auziņa
Ingus Grīnbergs
Santa Kalniņa

ALTI
Raimonds Golubkovs / grupas I koncertmeistars
Elīna Čipāne / grupas II koncertmeistare
Dace Ruperte
Daina Ruperte
Itāna Grābante
Paula Kronentāle
Amanda Rupeika

ČELLI
Leons Veldre / grupas I koncertmeistara p.i.
Anete Dovmane / grupas II koncertmeistara p.i.
Dina Puķīte
 / grupas koncertmeistara vietniece
Urzula Jurjāne
Baiba Jūrmale
Inga Krasiļņikova
Krišjānis Gaiķis

KONTRABASI
Guntis Kolerts / grupas I koncertmeistars
Raitis Eleris / grupas II koncertmeistars
Jānis Šteinbergs / grupas koncertmeistra vietnieks
Kaspars Kronpušs
 
Kristaps Freidenfelds

FLAUTAS
Reinis Lapa / grupas koncertmeistars
Egija Sproģe / grupas koncertmeistara vietniece
Agnija Ābrama

OBOJAS
Mārtiņš Zālīte / grupas koncertmeistars
Āris Burkins / grupas koncertmeistara vietnieks, angļu rags
Vilnis Lasmanis

KLARNETES
Kārlis Catlaks / grupas koncertmeistars
Kristaps Catlaks / grupas koncertmeistara vietnieks
Jānis Igaunis
Andrejs Reinis Zitmanis

FAGOTI
Artis Zēns / grupas koncertmeistars
Lindsija Deivisone
 / grupas koncertmeistara II vietniece

MEŽRAGI
Ingus Novicāns / grupas koncertmeistars
Edgars Ruģelis
 / grupas koncertmeistara I vietnieks
Aivars Vadonis / grupas koncertmeistara II vietnieks
Mārcis Auziņš
Edgars Kalniņš

TROMPETES
Juris Tereščuks / grupas koncertmeistars
Mārtiņš Zujs / grupas koncertmeistara vietnieka p.i.
Viktors Hrustaļovs
Dāvis Sedols

TROMBONI
Artūrs Hrustaļovs / grupas koncertmeistars
Robins Jānis Lellis / grupas koncertmeistara vietnieks
Eižens Baļķens
Emīls Gāgans
/ bastrombons

SITAMINSTRUMENTI
Māris Zīlmanis / grupas koncertmeistars
Edgars Vaivods / grupas koncertmeistara vietnieks
Ivars Dejus
Ēvalds Miks Kārkliņš

TUBA
Mārtiņš Leišavnieks


ARFA
Elizabeta Lāce

Novembris

Saņemt jaunumus e-pastā