Mūziķi

PIRMĀS VIJOLES
Līga Baltābola / orķestra koncertmeistare
Jānis Baltābols / I koncertmeistars
Gunārs Mūrnieks / II koncertmeistars
Baiba Lasmane / grupas koncertmeistara vietniece
Linda Lapa
Lija Aleksandra Hanzovska
Nikola Valaine
Ērika Hrustaļova
Madara Drulle
Zane Baltābola
Rasa Pole
Līva Tomiņa
Ilva Bāliņa
Agnese Eisaka

OTRĀS VIJOLES
Ginta Alžāne / grupas I koncertmeistare
Maija Apenīte / grupas II koncertmeistare
Iveta Dejus

Agrita Hrustaļova
Pārsla Šterna
Dace Bukša
Diāna Reimane
Helēna Eglīte
Katrīna Auziņa
Ingus Grīnbergs
Nikola Valaine

ALTI
Raimonds Golubkovs / grupas I koncertmeistars
Elīna Čipāne / grupas II koncertmeistare
Amanda Rupeika / grupas koncertmeistara vietnieka p.i.
Daina Ruperte
Itāna Grābante

Dace Ruperte
Sofja Trofimova

ČELLI
Klāvs Jankevics / grupas I koncertmeistars
Leons Veldre
/ grupas II koncertmeistars
Dina Puķīte / grupas koncertmeistara vietniece
Anete Dovmane
Urzula Jurjāne

Baiba Jūrmale
Inga Krasiļņikova
Krišjānis Gaiķis

KONTRABASI
Guntis Kolerts / grupas I koncertmeistars
Raitis Eleris / grupas II koncertmeistars
Jānis Šteinbergs / grupas koncertmeistra vietnieks
Kaspars Kronpušs
 
Kristaps Freidenfelds

FLAUTAS
Reinis Lapa / grupas koncertmeistars
Egija Sproģe / grupas koncertmeistara vietniece
Agnija Ābrama

OBOJAS
Mārtiņš Zālīte / grupas koncertmeistars
Āris Burkins / grupas koncertmeistara vietnieks, angļu rags
Vilnis Lasmanis

KLARNETES
Kārlis Catlaks / grupas koncertmeistars
Katrīna Elīza Krastiņa / grupas koncertmeistara vietniece
Jānis Igaunis
Andrejs Reinis Zitmanis

FAGOTI
Artis Zēns / grupas koncertmeistars
Pauls Gendrikovs / grupas koncertmeistara vietnieks
Māris Narvils

MEŽRAGI
Ingus Novicāns / grupas koncertmeistars
Edgars Ruģelis
 / grupas koncertmeistara I vietnieks
Aivars Vadonis / grupas koncertmeistara II vietnieks
Mārcis Auziņš
Ilmārs Bērziņš

TROMPETES
Juris Tereščuks / grupas koncertmeistars
Mārtiņš Zujs / grupas koncertmeistara vietnieka p.i.
Viktors Hrustaļovs
Dāvis Sedols

TROMBONI
Artūrs Hrustaļovs / grupas koncertmeistars
Robins Jānis Lellis / grupas koncertmeistara vietnieks
Eižens Baļķens
Ignas Filonovas
/ bastrombons

SITAMINSTRUMENTI
Māris Zīlmanis / grupas koncertmeistars
Edgars Vaivods / grupas koncertmeistara vietnieks
Ivars Dejus
Ēvalds Miks Kārkliņš

TUBA
Mārtiņš Leišavnieks


ARFA
Elizabeta Lāce