Margaritas Balanas solo debija ar orķestri Latvijā

Foto: Jānis Vecbrālis