LIEPĀJAS VASARA RUNDĀLES PILĪ 2020

Foto: Jānis Vecbrālis