Kārļa Lāča simfonija "Krusta ceļš"

Foto: Jānis Vecbrālis