Dienvidkurzemes festivāls "Rimbenieks" 2022

Foto: Jānis Vecbrālis