28. LIEPĀJAS STARPTAUTISKAJĀ ZVAIGŽŅU FESTIVĀLĀ Maria Mendeša un Mišaels Pipokiņa

Foto: Valters Pelns