Orķestris ir spoža dzintara lāse, kas no Liepājas atmirdz pasaulē. / eksprezidents Raimonds Vējonis /

Finanses

VSIA "Liepājas simfoniskais orķestris"
FINANŠU RĀDĪTĀJI

2020. gada PĀRSKATS (nerevidēts)

2020. gada 3. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

24.08.2020.  Kapitālsabiedrības valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par ikgadējo valsts kapitālsabiedrības darbības rezultātu novērtēšanu.

2020. gada 2. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

2020. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

24.04.2020. Kapitālsabiedrības valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci sakarā ar kapitālsabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

2019.gada Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

2019.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS BUDŽETĀ

2019. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS

2019.gada PĀRSKATS

Neatkarīgu revidentu ziņojums

2019. gada DEVIŅU MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

2019. gada 1. PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

2019. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

2018.gada pārskats un revidentu ziņojums

2018.gada Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

2018.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS BUDŽETĀ

2018. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS

2018.gada NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par 1.janvāri – 30.septembri

2018.gada 1.PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

2018. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

Pateicība no Valsts ieņēmumu dienesta

2017. GADA PĀRSKATS 
Informācija par 2017. gadā veiktajiem nodokļu maksājumiem valsts budžetā 

2017. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS

2017. gada DEVIŅU MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

2017. gada 1. PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

2017. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

2016. GADA PĀRSKATS 
Informācija par 2016. gadā veiktajiem nodokļu maksājumiem valsts budžetā 
2016. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS 
2016. gada DEVIŅU MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATS
2016. gada 1. PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS
2016. gada 1. CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS


2015. gada GADA PĀRSKATS
Informācija par 2015.gadā veiktajiem nodokļu maksājumiem valsts budžetā

2015. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS 
2015. gada DEVIŅU MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATS
2015. gada 1. PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS
2015. gada DARBA SAMAKSAS NOLIKUMS

2014. gada VADĪBAS ZIŅOJUMS 
2014. gada GADA PĀRSKATS (saīsinātais)
2014. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS
2014. gada FINANSĒJUMA SADALĪJUMS
2014. gada LSO struktūra
Informācija par 2014. gadā veiktajiem nodokļu maksājumiem

2013. gada VADĪBAS ZIŅOJUMS
2013. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS

2012. gada VADĪBAS ZIŅOJUMS
2012. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS


2011. gada VADĪBAS ZIŅOJUMS
2011. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS

2010. gada VADĪBAS ZIŅOJUMS
2010. gada ZIEDOJUMU PĀRSKATS