Orķestris ir spoža dzintara lāse, kas no Liepājas atmirdz pasaulē. / eksprezidents Raimonds Vējonis /

Mūziķi

PIRMĀS VIJOLES
Ilze Zariņa / orķestra koncertmeistare
Līga Baltābola / grupas I koncertmeistare
Baiba Lasmane / grupas koncertmeistara vietniece
Mirjama Pavļenko

Irina Gulega

Linda Lapa
Lija Aleksandra Hanzovska
Ērika Hrustaļova
Madara Drulle
Rasa Kumsāre
Jānis Baltābols
Zane Baltābola

Marta Šembele
Līva Tomiņa
Katrīna Auziņa

OTRĀS VIJOLES
Ginta Alžāne / grupas I koncertmeistare
Maija Apenīte / grupas II koncertmeistare
Daiga Loceniece
 / grupas koncertmeistara vietniece
Iveta Dejus

Linda Ločmane
Sarmīte Karlsone
Agrita Hrustaļova
Pārsla Šterna
Dace Bukša
Annija Endija Kolerta

ALTI
Raimonds Golubkovs / grupas I koncertmeistars
Tatjana Borovika / grupas koncertmeistara vietniece
Ingars Ģirnis / grupas II koncertmeistara p.i.
Dace Ruperte
Daina Ruperte
Itāna Grābante

Baiba Bergmane
Elīna Konošonoka

ČELLI
Ēriks Kiršfelds / grupas I koncertmeistars
Leons Veldre / grupas II koncertmeistars
Urzula Jurjāne
Baiba Jūrmale
Dina Puķīte
Anete Dovmane
Inga Krasiļņikova
Krišjānis Gaiķis

KONTRABASI
Guntis Kolerts / grupas I koncertmeistars
Raitis Eleris / grupas II koncertmeistars
Jānis Šteinbergs / grupas koncertmeistra vietnieks
Kaspars Kronpušs
 
Kristaps Freidenfelds


FLAUTAS
Reinis Lapa / grupas koncertmeistars
Egija Sproģe - Orehova / grupas koncertmeistara vietniece
Agnija Ābrama

OBOJAS
Mārtiņš Zālīte / grupas koncertmeistars
Āris Burkins / grupas koncertmeistara vietnieks, angļu rags
Vilnis Lasmanis

KLARNETES
Kārlis Catlaks / grupas koncertmeistars
Kristaps Catlaks / grupas koncertmeistara vietnieks
Jānis Igaunis
Andrejs Reinis Zitmanis

FAGOTI
Artis Zēns / grupas koncertmeistars
Edgars Reimanis / grupas koncertmeistara vietnieks
Lindsija Deivisone
 / grupas koncertmeistara II vietniece

MEŽRAGI
Ingus Novicāns / grupas koncertmeistars
Edgars Ruģelis
 / grupas koncertmeistara I vietnieks
Aivars Vadonis / grupas koncertmeistara II vietnieks
Mārcis Auziņš
Edgars Kalniņš

TROMPETES
Juris Tereščuks / grupas koncertmeistars
Jānis Ivuškāns / grupas koncertmeistara vietnieks
Oleksijs Demčenko
Viktors Hrustaļovs

TROMBONI
Artūrs Hrustaļovs / grupas koncertmeistars
Eižens Baļķens / grupas koncertmeistara vietnieks
Jānis Eizengrauds / bastrombons
Robins Jānis Lellis
Šlomo Andazs Rosenšteins

SITAMINSTRUMENTI
Māris Zīlmanis / grupas koncertmeistars
Edgars Vaivods / grupas koncertmeistara vietnieks
Ivars Dejus
Marta Kauliņa

TUBA
Mārtiņš Leišavnieks


ARFA
Dārta Tisenkopfa

KLAVIERES