Orķestris ir spoža dzintara lāse, kas no Liepājas atmirdz pasaulē. / eksprezidents Raimonds Vējonis /

Mūziķi

PIRMĀS VIJOLES
Ilze Zariņa / orķestra koncertmeistare
Līga Baltābola / grupas I koncertmeistare
Baiba Lasmane / grupas koncertmeistara vietniece
Mirjama Pavļenko

Irina Gulega

Linda Lapa
Lija Aleksandra Hanzovska
Ērika Hrustaļova
Madara Drulle
Rasa Kumsāre
Jānis Baltābols
Zane Baltābola

Marta Šembele
Līva Tomiņa

OTRĀS VIJOLES
Ginta Alžāne / grupas I koncertmeistare
Maija Apenīte / grupas II koncertmeistare
Daiga Loceniece
 / grupas koncertmeistara vietniece
Iveta Dejus

Linda Ločmane
Sarmīte Karlsone
Agrita Hrustaļova
Pārsla Šterna
Eleonora Pīrāga
Ilze Tomaševska

ALTI
Raimonds Golubkovs / grupas I koncertmeistars
Tatjana Borovika / grupas koncertmeistara vietniece
Ingars Ģirnis / grupas II koncertmeistara p.i.
Dace Ruperte
Daina Ruperte
Itāna Grābante

Baiba Bergmane
Elīna Konošonoka

ČELLI
Ēriks Kiršfelds / grupas I koncertmeistars
Leons Veldre / grupas II koncertmeistars
Urzula Jurjāne
Baiba Jūrmale
Dina Puķīte
Anete Dovmane
Inga Krasiļņikova
Krišjānis Gaiķis

KONTRABASI
Guntis Kolerts / grupas I koncertmeistars
Raitis Eleris / grupas II koncertmeistars
Jānis Šteinbergs / grupas koncertmeistra vietnieks
Kaspars Kronpušs
 
Kristaps Freidenfelds


FLAUTAS
Reinis Lapa / grupas koncertmeistars
Egija Sproģe - Orehova
Agnija Ābrama

OBOJAS
Mārtiņš Zālīte / grupas koncertmeistars
Āris Burkins / grupas koncertmeistara vietnieks, angļu rags
Vilnis Lasmanis

KLARNETES
Kārlis Catlaks / grupas koncertmeistars
Kristaps Catlaks / grupas koncertmeistara vietnieks
Jānis Igaunis
Andrejs Reinis Zitmanis

FAGOTI
Artis Zēns / grupas koncertmeistars
Edgars Reimanis / grupas koncertmeistara vietnieks
Lindsija Deivisone
 / grupas koncertmeistara II vietniece

MEŽRAGI
Ingus Novicāns / grupas koncertmeistars
Edgars Ruģelis
 / grupas koncertmeistara I vietnieks
Aivars Vadonis / grupas koncertmeistara II vietnieks
Mārcis Auziņš
Edgars Kalniņš

TROMPETES
Juris Tereščuks / grupas koncertmeistars
Jānis Ivuškāns / grupas koncertmeistara vietnieks
Oleksijs Demčenko
Viktors Hrustaļovs

TROMBONI
Artūrs Hrustaļovs / grupas koncertmeistars
Eižens Baļķens / grupas koncertmeistara vietnieks
Jānis Eizengrauds / bastrombons
Robins Jānis Lellis
Andis Rozenšteins

SITAMINSTRUMENTI
Māris Zīlmanis / grupas koncertmeistars
Edgars Vaivods / grupas koncertmeistara vietnieks
Ivars Dejus
Marta Kauliņa

TUBA
Mārtiņš Leišavnieks


ARFA
Dārta Tisenkopfa

KLAVIERES
Līga Elere