Orķestris ir spoža dzintara lāse, kas no Liepājas atmirdz pasaulē. / eksprezidents Raimonds Vējonis /

Mūziķi

PIRMĀS VIJOLES
Ilze Zariņa / orķestra koncertmeistare
Līga Baltābola / orķestra koncertmeistares p.i.
Baiba Lasmane / grupas koncertmeistara vietniece
Irina Gulega

Linda Lapa
Rasa Pole
Ērika Hrustaļova
Madara Drulle
Gunārs Mūrnieks
Jānis Baltābols
Zane Baltābola
Līva Tomiņa
Katrīna Rosuščana
Mirjama Pavļenko

OTRĀS VIJOLES
Ginta Alžāne / grupas I koncertmeistare
Maija Apenīte / grupas II koncertmeistare
Annija Endija Kolerta
 / grupas koncertmeistara vietnieka p.i.
Iveta Dejus

Marta Šembele
Agrita Hrustaļova
Lāsma Vītola

Marta Jurjāne
Dace Bukša
Diāna Reimane

ALTI
Raimonds Golubkovs / grupas I koncertmeistars
Tatjana Borovika / grupas koncertmeistara vietniece
Elīna Čipāne / grupas II koncertmeistara p.i.
Dace Ruperte

Daina Ruperte
Itāna Grābante
Baiba Bergmane
Katrīna Anna Pelnēna

ČELLI
Leons Veldre / grupas I koncertmeistara p.i.
Anete Dovmane / grupas II koncertmeistara p.i.
Dina Puķīte
 / grupas koncertmeistara vietniece
Urzula Jurjāne
Baiba Jūrmale
Inga Krasiļņikova
Krišjānis Gaiķis
Beatrise Silvija Blauberga


KONTRABASI
Guntis Kolerts / grupas I koncertmeistars
Raitis Eleris / grupas II koncertmeistars
Jānis Šteinbergs / grupas koncertmeistra vietnieks
Kaspars Kronpušs
 
Kristaps Freidenfelds


FLAUTAS
Reinis Lapa / grupas koncertmeistars
Egija Sproģe / grupas koncertmeistara vietniece
Agnija Ābrama

OBOJAS
Mārtiņš Zālīte / grupas koncertmeistars
Āris Burkins / grupas koncertmeistara vietnieks, angļu rags
Vilnis Lasmanis
Elīza Vīksne

KLARNETES
Kārlis Catlaks / grupas koncertmeistars
Kristaps Catlaks / grupas koncertmeistara vietnieks
Jānis Igaunis
Andrejs Reinis Zitmanis

FAGOTI
Artis Zēns / grupas koncertmeistars
Edgars Reimanis / grupas koncertmeistara vietnieks
Lindsija Deivisone
 / grupas koncertmeistara II vietniece

MEŽRAGI
Ingus Novicāns / grupas koncertmeistars
Edgars Ruģelis
 / grupas koncertmeistara I vietnieks
Aivars Vadonis / grupas koncertmeistara II vietnieks
Mārcis Auziņš
Edgars Kalniņš

TROMPETES
Juris Tereščuks / grupas koncertmeistars
Jānis Ivuškāns / grupas koncertmeistara vietnieks
Mārtiņš Zujs
Viktors Hrustaļovs

TROMBONI
Artūrs Hrustaļovs / grupas koncertmeistars
Robins Jānis Lellis / grupas koncertmeistara vietnieks
Eižens Baļķens
Jānis Eizengrauds / bastrombons

SITAMINSTRUMENTI
Māris Zīlmanis / grupas koncertmeistars
Edgars Vaivods / grupas koncertmeistara vietnieks
Ivars Dejus
Marta Kauliņa-Pelnēna

TUBA
Mārtiņš Leišavnieks


ARFA
Dārta Tisenkopfa-Muselli