Orķestris ir spoža dzintara lāse, kas no Liepājas atmirdz pasaulē. / eksprezidents Raimonds Vējonis /

LSO izsludina konkursu uz vakanci

"Liepājas simfoniskais orķestris" izsludina konkursu uz I vijoļu grupas II koncertmeistara amata vietu uz pilnu slodzi.

Konkurss notiks koncertzālē „Lielais dzintars”, 2017.gada 20.decembrī pulksten 15. Obligāta prasība pretendentiem ir akadēmiska muzikālā izglītība vijoles spēles specialitātē. Lai piedalītos konkursā, katram pretendentam ir jāiesūta pieteikuma anketa, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Pieteikumu iesūtīšanas termiņš ir 2017.gada 11.decembris (pasta zīmogs). Konkursa nolikumu, nošu materiālu un pieteikuma anketu var atrast šeit: http://lso.lv/lv/orkestris/vakances.

Pieteikumi var tikt sūtīti gan pa pastu uz adresi VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris" Radio iela 8, Liepāja, LV- 3401 ar norādi „Konkursam“, gan pa elektronisko pastu uz adresi: info@lso.lv. LSO līdz 2017.gada 15.decembrim paziņos pretendentiem par iekļaušanu vai neiekļaušanu konkursa pretendentu sarakstā.

Jaunumi