Muzikantai

I SMUIKAI
Līga Baltābola / Orkestro koncertmeisterė
Jānis Baltābols / I Koncertmeisteris
Baiba Lasmane / II Grupės koncertmeisterio pavaduotoja
Linda Lapa
Lija Aleksandra Hanzovska

Ērika Hrustaļova

Madara Drulle
Zane Baltābola
Rasa Pole
Līva Tomiņa
Agnese Eisaka
Nikola Valaine
Kristīna Gilla
Olga Bučinska
Arta Lipora
Dita Celitāne

II SMUIKAI
Ginta Alžāne / I Koncertmeisteris
Karolina Aurelia Walarowska / II Koncertmeisteris
Diāna Reimane / Grupės koncertmeisterio pavaduotoja
Agrita Hrustaļova 

Pārsla Šterna

Katrīna Auziņa
Ingus Grīnbergs
Undīne Cercina
Emīls Helde

ALTAI
Raimonds Golubkovs / I Koncertmeisteris
Annija Elizabete Meija / II Koncertmeisteris
Ilva Bāliņa / Grupės koncertmeisterio pavaduotoja
Amanda Rupeika 
Itāna Grābante
Dace Ruperte
Sofja Trofimova

VIOLONČELĖS
Klāvs Jankevics / I Koncertmeisteris
Leons Veldre
/ II Koncertmeisteris
Dina Puķīte / Grupės koncertmeisterio pavaduotoja
Anete Dovmane

Urzula Jurjāne
Baiba Jūrmale
Inga Krasiļņikova
Krišjānis Gaiķis

KONTRABOSAI
Guntis Kolerts / I Koncertmeisteris
Raitis Eleris / II Koncertmeisteris
Jānis Šteinbergs / Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Kaspars Kronpušs
Kristaps Freidenfelds

FLEITOS
Reinis Lapa / I Koncertmeisteris
Agnija Ābrama

OBOYS
Mārtiņš Zālīte / I Koncertmeisteris
Āris Burkins / Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Elīza Vīksne

KLARNETAI
Kārlis Catlaks / Koncertmeisteris
Alise Gavare / Grupės koncertmeisterio pavaduotoja
Jānis Igaunis
Andrejs Reinis Zitmanis

FAGOTAI
Artis Zēns / I Koncertmeisteris
Edgars Reimanis / Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Pauls Gendrikovs 
Lindsay Davison

VALTORNA
Ingus Novicāns / I Koncertmeisteris
Edgars Ruģelis
/  I Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Aivars Vadonis / II Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Mārcis Auziņš
Ilmārs Bērziņš

TRIMITAI
Juris Tereščuks / I Koncertmeisteris
Jānis Ivuškāns / Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Mārtiņš Zujs
Viktors Hrustaļovs

TROMBONAI
Artūrs Hrustaļovs / Koncertmeisteris
Robins Jānis Lellis / Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Eižens Baļķens
Ignas Filonovas
/ bosinis trombonas

MUŠAMIEJI INSTRUMENTAI
Māris Zīlmanis / Koncertmeisteris
Edgars Vaivods
/ Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Ivars Dejus
Ēvalds Miks Kārkliņš

TŪBA
Mārtiņš Leišavnieks

ARFA
Dārta Tisenkopfa-Muselli