Muzikantai

I SMUIKAI
Līga Baltābola / Orkestro koncertmeisterė
Jānis Baltābols / I Koncertmeisteris
Gunārs Mūrnieks
/ II Koncertmeisteris
Baiba Lasmane / Grupės koncertmeisterio pavaduotoja
Linda Lapa
Lija Aleksandra Hanzovska
Nikola Valaine
Ērika Hrustaļova

Madara Drulle
Zane Baltābola
Rasa Pole
Līva Tomiņa
Ilva Bāliņa
Agnese Eisaka

II SMUIKAI
Ginta Alžāne / I Koncertmeisteris
Maija Apenīte / II Koncertmeisteris
Iveta Dejus
Agrita Hrustaļova
Pārsla Šterna
Dace Bukša
Diāna Reimane
Helēna Eglīte
Katrīna Auziņa
Ingus Grīnbergs
Nikola Valaine

ALTAI
Raimonds Golubkovs / I Koncertmeisteris
Elīna Čipāne / II Koncertmeisteris
Amanda Rupeika / Grupės koncertmeisterio pavaduotoja
Daina Ruperte
Itāna Grābante
Dace Ruperte
Sofja Trofimova

VIOLONČELĖS
Klāvs Jankevics / I Koncertmeisteris
Leons Veldre
/ II Koncertmeisteris
Dina Puķīte / Grupės koncertmeisterio pavaduotoja
Anete Dovmane

Urzula Jurjāne
Baiba Jūrmale
Inga Krasiļņikova
Krišjānis Gaiķis

KONTRABOSAI
Guntis Kolerts / I Koncertmeisteris
Raitis Eleris / II Koncertmeisteris
Jānis Šteinbergs / Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Kaspars Kronpušs
Kristaps Freidenfelds

FLEITOS
Reinis Lapa / I Koncertmeisteris
Egija Sproģe / Grupės koncertmeisterio pavaduotoja
Agnija Ābrama

OBOYS
Mārtiņš Zālīte / I Koncertmeisteris
Āris Burkins / Grupės koncertmeisterio pavaduotojas          
Vilnis Lasmanis

KLARNETAI
Kārlis Catlaks / Koncertmeisteris
Katrīna Elīza Krastiņa / Grupės koncertmeisterio pavaduotoja
Jānis Igaunis
Andrejs Reinis Zitmanis

FAGOTAI
Artis Zēns / I Koncertmeisteris
Pauls Gendrikovs / Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Māris Narvils

VALTORNA
Ingus Novicāns / I Koncertmeisteris
Edgars Ruģelis
/  I Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Aivars Vadonis / II Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Mārcis Auziņš
Ilmārs Bērziņš

TRIMITAI
Juris Tereščuks / I Koncertmeisteris
Mārtiņš Zujs / Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Viktors Hrustaļovs
Dāvis Sedols

TROMBONAI
Artūrs Hrustaļovs / Koncertmeisteris
Robins Jānis Lellis / Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Eižens Baļķens
Ignas Filonovas
/ bosinis trombonas

MUŠAMIEJI INSTRUMENTAI
Māris Zīlmanis / Koncertmeisteris
Edgars Vaivods
/ Grupės koncertmeisterio pavaduotojas
Ivars Dejus
Ēvalds Miks Kārkliņš

TŪBA
Mārtiņš Leišavnieks

ARFA
Elizabeta Lāce