Orķestris ir spoža dzintara lāse, kas no Liepājas atmirdz pasaulē. / Valsts prezidents Raimonds Vējonis /

Vakances

VISA "Liepājas simfoniskais orķestris" izsludina konkursu uz FLAUTU GRUPAS KONCERTMEISTARA VIETNIEKA AMATA VIETU uz pilnu slodzi.

Konkurss notiks koncertzālē „Lielais dzintars” Radio ielā 8, Liepājā 2017. gada 15. septembrī plkst. 12.00.

Prasības pretendentiem:
- akadēmiska muzikālā izglītība flautas spēles specialitātē;
- iespēja strādāt LSO pamatdarbā.

Pienākumi:
- spēlēt flautas un pikolo flautas partijas LSO sastāvā pēc diriģenta un grupas koncertmeistara norādījumiem;
- koncertmeistara prombūtnes laikā koordinēt un vadīt orķestra flautu grupas darbu un atbildēt par flautu grupas spēles māksliniecisko kvalitāti;
- ievērot valdes apstiprinātos darba plānus un sastāvus;
- uzturēt un pilnveidot individuālo meistarību visā līguma darbības laikā.

Lai piedalītos konkursā, katram pretendentam ir jāiesūta pieteikuma anketa, CV, izglītību apliecinošas dokumentu kopijas.

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš 2017.gada 30.augusts (pasta zīmogs).
Pieteikumi var tikt sūtīti gan pa pastu uz adresi VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris" Radio iela 8, Liepāja, LV- 3401 ar norādi „Konkursam“, gan pa elektronisko pastu uz adresi: info@lso.lv.
Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc 30.08.2017., netiks pieņemti.
LSO līdz 2017. gada 7. septembrim paziņos oretendentiem par iekļaušanu vai neiekļaušanu konkursa pretendentu sarakstā.

Nošu materiāls

Nolikums

Pieteikuma anketa