Orķestris ir spoža dzintara lāse, kas no Liepājas atmirdz pasaulē. / Valsts prezidents Raimonds Vējonis /

Vakances

VISA "Liepājas simfoniskais orķestris" izsludina konkursu uz I VIJOĻU GRUPAS II KONCERTMEISTARA AMATA VIETU uz pilnu slodzi.

Konkurss notiks koncertzālē „Lielais dzintars” Radio ielā 8, Liepājā 2017. gada 20. decembrī plkst. 15.00.

Prasības pretendentiem:
- akadēmiska muzikālā izglītība vijoles spēles specialitātē;
- iespēja strādāt LSO pamatdarbā.

Pienākumi:
- spēlēt I vijoļu grupas partijas LSO sastāvā pēc diriģenta un orķestra koncertmeistara, un I vijoļu grupas I koncertmeistara norādījumiem;
- orķestra koncertmeistara un I vijoļu grupas koncertmeistara prombūtnes laikā pildīt viņu pienākumus, tai skaitā koordinēt un vadīt orķestra I vijoļu grupas darbu un atbildēt par I vijoļu grupas spēles māksliniecisko kvalitāti;
- ievērot LSO valdes apstiprinātos darba plānus un sastāvus;
- uzturēt un pilnveidot individuālo meistarību visā līguma darbības laikā.

Lai piedalītos konkursā, katram pretendentam ir jāiesūta pieteikuma anketa, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš 2017.gada 11. decembris (pasta zīmogs).
Pieteikumi var tikt sūtīti gan pa pastu uz adresi VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris" Radio iela 8, Liepāja, LV- 3401 ar norādi „Konkursam“, gan pa elektronisko pastu uz adresi: info@lso.lv.
LSO līdz 2017. gada 15. decembrim paziņos pretendentiem par iekļaušanu vai neiekļaušanu konkursa pretendentu sarakstā.

Nošu materiāls

Nolikums

Pieteikuma anketa