Orķestris ir spoža dzintara lāse, kas no Liepājas atmirdz pasaulē. / Valsts prezidents Raimonds Vējonis /

Kontakti

VSIA Liepājas Simfoniskais orķestris

Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, Latvija
tel. +371 634 89272, fakss +371 634 89269, e-pasts info@lso.lv

Uldis Lipskis
Valdes loceklis
tel. +371 63489272
uldis.lipskis@lso.lv 
Inese Slišāne
Personāla vadītāja - valdes locekļa palīgs
tel. +371 63425260, GSM +371 26107800
inese.slisane@lso.lv 
Inga Zālīte
Lietvede - arhivāre
tel. +371 63489272
lietvediba@lso.lv 
Liena Dāvida
Projektu daļas vadītāja
GSM +371 20066922
liena.davida@lso.lv 
Antra Beļska
Reklāmas speciāliste, Mārketinga un
komunikācijas daļas vadītājas p.i. 
tel. +371 63489271, GSM +371 20236220
sales@lso.lv, marketings@lso.lv 
Rinalda Meķe
Mākslas pasākumu organizators
tel. +371 63425588, GSM +371 20246245
rinalda@lso.lv 

Kārlis Catlaks
Orķestra inspektors
GSM +371 25953953
karlis@lso.lv 

Liena Freimane
Projektu koordinators
tel. +371 63489270, GSM +371 22036628
liena.freimane@lso.lv 
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvede -
Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja
GSM +371 26552518
julija@lso.lv 

Irina Lazdāne
Grāmatvede
tel. +371 63489268
GSM +371 29133735
gramatvediba@lso.lv 

Emīls Dreiblats
Noliktavas pārzinis/sabiedrisko attiecību speciālists
GSM +371 29449499
emils@lso.lv 
Edgars Ruģelis
Bibliotekārs
GSM +371 26513152
biblioteka@lso.lv 

VSIA Liepājas Simfoniskā orķestra rekvizīti

Kontaktforma