Konkurss "Vīriešu smokingu piegāde Liepājas simfoniskajam orķestrim 2016/04" nolikums
Precizējums: Krekla apkakle – tauriņam piemērota 
REZULTĀTS: 
Iepirkumu komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.3.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, izvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu - SIA „NAMA” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 8986.40 (bez PVN).


Konkurss "Lidojumu nodrošināšanas pakalpojumi Liepājas simfoniskā orķestra vajadzībām 2016/01" nolikums

REZULTĀTS: Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 14.6.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu - Estravel Latvia – AS Estravel filiāle Latvijā iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 5 381.27 (bez PVN).

Iepirkumu komisijas sēdes protokols.

- Vai finanšu piedāvājumā norādītās cenas būs jāgarantē visā līguma darbības laikā?

Nē, taču Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pamatojumu cenu kāpumam, ja tas ir nesamērīgi liels. Finanšu piedāvājumā jānorāda cenas, kas ir spēkā lidojumiem uz 2016.gada 20.februāra plkst. 12.00. Nepieciešamības gadījumā pretendentam ir jāspēj pamatot cenu lidojumam attiecīgajā dienā.

- Vai cenas ir tikai konkursa uzvarētāja izvērtēšanai un līguma darbības laikā rezervācijas tiks veiktas par attiecīgi Pasūtītāja pieprasījuma brīdī spēkā esošajām cenām?
Jā, taču Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pamatojumu cenu kāpumam, ja tas ir nesamērīgi liels.

Konkurss "Biroja mēbeļu piegāde Liepājas simfoniskajam orķestrim 2015/11" nolikums, specifikācija

REZULTĀTS: Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikumam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst:
1.iepirkuma daļā SIA “OFFICE SOLUTIONS” (48503020431) par kopējo līgumcenu EUR 17998.76, neskaitot PVN;
2.iepirkuma daļā AS “AJ Produkti” (40003461161) par kopējo līgumcenu EUR 5961.49, neskaitot PVN.
3. iepirkuma daļā SIA “Lazurīts S” (40103480667) par kopējo līgumcenu EUR 7 884.00, neskaitot PVN.

Konkurss "Mežraga piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/10" nolikums / pdf

REZULTĀTS: Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 14.6.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst SIA „ES projekti” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 6550.00 (bez PVN).

Konkurss "Trompešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/09" nolikums / pdf

REZULTĀTS: Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 14.6.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst SIA „ES projekti” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 18325.00 (bez PVN).

Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/08" nolikums / pdf
REZULTĀTS:
 Iepirkuma komisija, atbilstoši iepirkuma nolikuma 14.6.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu - SIA „A.P. Auto” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 13 199,98 (bez PVN).

Konkurss "Tubas piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/06" nolikums / pdf

REZULTĀTS: Ievērojot to, ka tikai viens pretendents atbilst visām nolikuma prasībām, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana salīdzinot ar citiem piedāvājumiem, nav iespējama. Tāpēc vienīgais atbilstošais pretendents iegūst maksimālo punktu skaitu iepirkuma nolikuma 14.6.1.punktā paredzētajos saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijos. Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 14.6.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst SIA „RDL” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 7549,59 (bez PVN).

Konkurss "Basklarnetes un pikolo klarnetes piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/05" nolikums / pdf

REZULTĀTS: Iepirkuma komisija atbilstoši iepirkuma nolikuma 14.6.punktam no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst SIA „ES projekti” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu EUR 10 132.23 (bez PVN).

Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/04" nolikums / pdf
Iepirkums pārtraukts. / Visi iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

PAPILDU INFORMĀCIJA UN SKAIDROJUMI
par iepirkuma „Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas simfoniskajam orķestrim”, (id. Nr. LSO 2015/04) nolikumu

Iepirkumu komisija ir saņēmusi piegādātāju jautājumus par iepirkuma „Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas simfoniskajam orķestrim” (id. Nr. LSO 2015/04) nolikumu, izskatījusi tos un sniedz atbildi uz tiem.

Nr.

Jautājums

Atbilde

1.

Ja transporta līdzeklis ir turējumā, vai tas atbilst nolikuma prasībām?

Par atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām tiks atzīts, ja transporta līdzeklis uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi atrodas piegādātāja faktiskā valdījumā, proti, piegādātājs ir transporta līdzekļa īpašnieks vai nomnieks.   

2.

Piekabei ir jābūt turējumā / īpašumā uz iesniegšanas brīdi vai var tikt iegādāta pakalpojuma līguma slēgšanas brīdī?

Piekabei ir jāatrodas piegādātāja faktiskā valdījumā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, proti, piegādātājam ir jābūt piekabes īpašniekam vai nomniekam.

3.

Piedāvātajai maršruta cenai, piemēram, Liepāja – Rīga (2dienas), kāds ir plānotais pārbraucienu apjoms km? Vai piedāvājumā jāiekļauj tikai Liepāja – Rīga (centrs) km bez pārbraucieniem?

Lūdzam maršrutus aprēķināt līdz konkrētās pilsētas centram (Rīgas gadījumā – līdz Doma laukumam), un katra maršruta cenā iekļaut papildus 20 km (vidējās pārbrauciena) distances izmaksas.

4.

Pēc kādas aprēķina metodes (vai formulas) tiks noteikts kopējais zemākais cenas piedāvājums, ja ir trīs dažādas vienības un 10 maršrutu varianti?

Zemākās cenas piedāvājums tiks noteikts, sasummējot cenas (bez PVN) visiem transporta līdzekļiem visos maršrutos.

Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/03" nolikums / pdf
                                                            Lēmums par iepirkuma atzīšanu par spēkā neesošu 

Konkurss "Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/02" nolikums / pdf
                                                                                Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Konkurss "Veselības apdrošināšanas iegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2013/01" nolikums / pdf

                REZULTĀTS: 19.03.2013. Iepirkuma komisijas sēdē tika nolemts slēgt līgumu ar
                "BTA Insurance Company" SE nobeiguma protokols / pdf

Konkurss "Orķestra darba telpu apgaismojums 2012/07" nolikums / pdf

Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2012/06" nolikums / pdf

Konkurss "Trombonu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim" nolikums / pdf

Konkurss "Trompešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim" nolikums / pdf

Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2011/01" nolikums / pdf


« Oktobris 2016 »