Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/03" nolikums / pdf
                                                            Lēmums par iepirkuma atzīšanu par spēkā neesošu 

Konkurss "Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2015/02" nolikums / pdf
                                                                                Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Konkurss "Veselības apdrošināšanas iegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2013/01" nolikums / pdf

                REZULTĀTS: 19.03.2013. Iepirkuma komisijas sēdē tika nolemts slēgt līgumu ar
                "BTA Insurance Company" SE nobeiguma protokols / pdf

Konkurss "Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2012/08" nolikums / pdf

Konkurss "Orķestra darba telpu apgaismojums 2012/07" nolikums / pdf

Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2012/06" nolikums / pdf

Konkurss "Trombonu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim" nolikums / pdf

Konkurss "Trompešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim" nolikums / pdf

Konkurss "Orķestra pārvadāšana ar autobusiem Liepājas Simfoniskajam orķestrim 2011/01" nolikums / pdf

« Jūlijs 2015 »